Guide till jobbet

Framtidsyrken

Funderar du över vilken utbildning du ska välja? Då kan det vara en bra idé att sätta sig in i hur arbetsmarknaden för olika yrken kommer att se ut om fem år.
Varje år ger Saco ut rapporten ”Framtidsutsikter”, där man tittar på vilka yrken som kommer ha störst brist på arbetskraft i framtiden.

– ”Framtidsutsikter” handlar om chansen att få jobb. Det är förstås en viktig aspekt när man ska bestämma sig för vilken utbildning man ska välja, men inte den enda. Därför är vi noga med att poängtera att det inte är ett facit på vad som är ett bra eller dåligt val. Att det kommer att bli brist på arbetskraft inom vissa yrken kan bero på att löner, villkor eller andra förhållanden är så dåliga att folk söker sig bort från den branschen. Bristen kan vara en signal på att någonting är fel, säger Ossian Wennström, utredare vid Saco.

Fem år är en lång tid i arbetsmarknadssammanhang och mycket kan förändras. Ändå kan rapporten vara en hjälp för den som funderar på vilket val han eller hon ska göra.

– Vi tittar på hur många som kommer in i ett yrke och hur många som lämnar det. För vissa yrkesgrupper blir det snabba förändringar. Om en årskull är väldigt liten kan det till exempel direkt påverka behovet av lärare. Men inom de flesta yrkesgrupperna sker förändringarna långsamt.

Ossian Wennström betonar att rapporten inte ska fungera som enda vägvisaren när man gör sitt val.

– Men det viktiga är att den som funderar på att bli arkeolog ska vara medveten om hur det ser ut. Man ska inte plötsligt komma ut på en arbetsmarknad och upptäcka att den ser helt annorlunda ut än man väntat sig. Samtidigt är utbildningsvalet var och ens egen sak.

Yrken med liten konkurrens 2016

Med liten konkurrens menas att det om fem år antagligen kommer att finnas fler jobb än utbildade och att arbetsgivarna har rekryteringsproblem. Möjligheterna att få jobb är därmed mycket goda.

Arbetsmiljöingenjör
Arbetsterapeut
Arkitekt
Audionom
Biomedicinsk analytiker
Datavetare
Djursjukskötare
Fysioterapeut
Inredningsarkitekt
Kemist
Lärare F–3 och 4–6
Matematiker och statistiker
Officer
Optiker
Planeringsarkitekt
Receptarie
Skolledare
Socionom
Speciallärare och specialpedagog
Tandhygienist
Yrkeslärare i gymnasieskolan
Ämneslärare 7–9 och gymnasieskolan

Yrken i balans 2016

Med balans menas att det om fem år antagligen kommer att råda balans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft och att det kommer att finns ungefär lika många utbildade som det finns arbeten. Möjligheterna att få jobb kommer därmed att vara goda.

Agronom och lantmästare
Apotekare
Arbetsförmedlare
Bibliotekarie
Biomedicinare
Brandingenjör
Civilekonom och ekonom
Civilingenjör
Dietist och nutritionist
Fysiker och sjukhusfysiker
Geovetare
Hortonom, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör
Högskoleingenjör
Jurist
Jägmästare och skogsmästare
Kiropraktor
Landskapsarkitekt
Logoped
Läkare
Psykolog
Studie- och yrkesvägledare
Systemvetare
Tandläkare
Veterinär

Yrken med stor konkurrens 2016

Med stor konkurrens menas att det om fem år antagligen kommer att finnas fler utbildade än det kommer att finnas jobb. Det kan därmed vara svårt att få jobb och än svårare att få en varaktig tjänst och relevanta arbetsuppgifter. Överskott innebär vanligen risk för arbetslöshet.

Beteendevetare
Biolog och miljövetare
Hälsovetare
Kommunikationsyrken
Musei- och kulturmiljöyrken
Personalvetare
Samhällsvetare

Ladda ner rapporten här
Jobb i Fokus

Upptäck världen som reseledare

Du som längtar efter en spännande utmaning skall absolut ansöka som reseledare hos STS Alpresor. Du har chansen att få arbeta med positiva människor i den vackraste och mest stimulerande miljö som finns; Alpernas paradis. Det är dessutom en mycket fin merit inför framtiden.
Guide till jobbet

Framtidsyrken

Funderar du över vilken utbildning du ska välja? Då kan det vara en bra idé att sätta sig in i hur arbetsmarknaden för olika yrken kommer att se ut om fem år.
LÄs mer om: Karriär

Svensk i Norge

Från början var det pengarna som lockade Oscar Reuterwall till Oslo. Nu är det vännerna och gemenskapen bland svenskarna som håller honom kvar.
LÄs mer om: Utland

Bli en ovärderlig sommarjobbare

Punktlistan som gör dig ovärderlig på jobbet.
LÄs mer om: Inspiration

Gör karriär i Norge

Många som flyttar till Norge jobbar i barer eller på lager. Men det finns jobb att söka även för den som redan börjat klättra på karriärstegen.
LÄs mer om: Utland

Lagar & regler

Regler om arbetstid vid sommarjobb

Regler för dig som är under 18
LÄs mer om: Lagar

Skatteavdrag för dig som pluggar på annan ort

Du som studerar på universitet/högskola och åker hem på sommaren och jobbar har möjlighet att få avdrag.
LÄs mer om: Ekonomi

Håll koll på pengarna

Privatekonomens bästa tips inför sommarjobbet.
LÄs mer om: Ekonomi

Vad ska man betala i skatt när man sommarjobbar?

Vägledning i skattedjungeln för dig som ska jobba extra.
LÄs mer om: Ekonomi

Antal jobb på siten just nu!

2930
Branscher & yrken
Psykolog
Som psykolog möter man människor som har det svårt i livet på olika sätt.

Läkare
Läkare spelar en central roll inom sjukvården. Jobbet kräver en förmåga att kombinera medicinska kunskaper med mänsklig förståelse.

Flygledare
En flygledares huvuduppgift är att vägleda flygplanen genom luftrummet på ett säkert, smidigt och miljövänligt sätt.

Arkitekt
En arkitekt ritar byggnader av olika slag. Det kan vara allt från villor och lägenheter till simhallar och kontor.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!FrÅga om sommarjobb
Är du osäker på dina rättigheter och skyldigheter när du jobbar. Fråga oss om allt från anställningsbevis till semesterersättning.
ställ din fråga
Undersökning

Vilken är din drömbransch?

IT & telekom
Finans
Handel
Industri
Hotell & restaurang
Vård & omsorg
Stat & myndigheter
Bygg
Annan